Lofoten images by Bjørn Jørgensen

Photos from the Lofoten islands, northern Norway

Photo Nr. d_1203_6017 Mottak av fersk fisk, skrei, fra fiskebåt. På fiskebruket blir fisken sløyd og sortert. Hamnøy, Moskenes i Lofoten. Fresh fish, arctic cod, is rinsed and sorted in the fish processing plant. Hamnøy, Moskenes, Lofoten islands, North Norway. © Bjørn Jørgensen / www.arcticphoto.no
Photo Nr. d_1203_6017   Mottak av fersk fisk, skrei, fra fiskebåt. På fiskebruket blir fisken sløyd og sortert. Hamnøy, Moskenes i Lofoten.

Fresh fish, arctic cod, is rinsed and sorted in the fish processing plant. Hamnøy, Moskenes, Lofoten islands, North Norway.   © Bjørn Jørgensen / www.arcticphoto.no
d_1203_6017

Bjørn Jørgensen